Aile Hukuku
 Bankacılık Hukuku
 Ceza Hukuku
 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
 Gayrimenkul Hukuku
 Gümrük ve Eşya Kaçakçılığı Suçları
 İdare ve Vergi Hukuku
 İş Hukuku
 
 Miras Hukuku
 Rekabet Hukuku
 Sağlık Hukuku
 Spor ve Eğlence Hukuku
 Tazminat Hukuku
 Ticaret ve Şirketler Hukuku
 Tüketici Hukuku
 Tahkim, Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözümleri   
  Gümrük ve Eşya Kaçakçılığı Suçları
 • Gümrük ve Kaçakçılığın Önlenmesine Dair Mevzuattan Kaynaklanan Davalar
 • İade Kararlarının Alınması
   
  Ceza Hukuku
 • Vergi Suçları
 • Zimmet Suçları
 • Dolandırıcılık Suçları
 • Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik Suçları
 • Hakaret Suçları
 • Trafik suçları
   
  Aile Hukuku
 • Anlaşmalı veya Çekişmeli Boşanma Davaları
 • Mal Paylaşım Davaları
 • Nafaka Davaları
 • Velayet ve Vesayet Davaları
 • Uluslar arası boyutta Çocuk Kaçırma Davaları
 • Babalık davaları ve nesebin reddi Davaları
 • Vasiyetname Düzenlenmesi
 • Vasiyetname İptal Davası
   
  Ticaret ve Şirketler Hukuku
 • Şirket Kuruluşları
 • Şirket Genel Kurullarının Yapılması
 • Şirket Ortaklar arası İlişkiler veya Ortaklar ile 3. Şahıslar arasındaki sorunlar
 • Nev-i değişiklikleri
 • Şirketlerin Feshi ve Tasfiyesi
 • İflasın Ertelenmesi
 • İflas ve Konkordato
   
  Bankacılık Hukuku
 • İnternet Bankacılığı Sorunları
 • Kredi Sözleşmesi Uyuşmazlıkları
 • Ticari ve Kurumsal Bankacılık Problemleri
   
  Spor ve Eğlence Hukuku
 • Sporcuların ve Kulüplerin; CAS (Court of Arbitration for Sport), FIFA karar mercileri (Dispute Resolution Chamber, Players Status Committee, tek hakimler ve disiplin komitesi), UEFA karar mercileri ve diğer tahkim ve disiplin kurulları nezdinde temsili.
 • Sponsorluk Sözleşmesi, Sporcu ile Kulüp arasındaki Sözleşmeler, Oyuncu Sözleşmesi Sözleşmeleri, Turnuva Organizasyon Sözleşmesi ve diğer Sözleşmelerin tanzimi, incelenmesi ve müzakere edilmesi.
 • Ulusal veya Bölgesel Spor Turnuvalarının Hazırlanması
 • Ulusal ve Uluslar arası Spor Federasyonlarına, Ulusal Olimpiyat Komitelerine, Spor Kulüplerine;
  • Ana Sözleşmelerinin ve talimatnamelerinin hazırlanmasında gerekli desteğin verilmesi;
  • WADA tarafından hazırlanan Dünya Anti Doping Kodu kurallarının, Uluslar arası standartların ve teknik dokümanların uygulanması.
  • Uluslar arası turnuvalar nezdinde (Bölgesel ya da Dünya Turnuvası) teklif aşamasından organizasyonun sonuna dek hukuki destek. (Gerekli Sözleşmelerin tanzimi, Hukuki planlama ve stratejinin oluşturulması, temsil, müzakere ve arabuluculuk vs…)
 • Sporcuların ve Kulüplerin Vergi Problemlerinin Çözümlenmesi.
 • Sporcuların, yazılı ve görsel basındaki kişilik haklarının korunması.
 • Kulüplerin "UEFA Financial Fair Play" kurallarına uygun yapılanma sürecinin düzenlenmesi.
 • Sporcuların ve Kulüplerin saha içinde ve dışında gerçekleşecek haksız fiiller karşısında sorumluluğu.

   
  Gayrimenkul Hukuku
 • Gayrimenkul satımından kaynaklanan Davalar.
 • İnşaat Sözleşmelerinin Düzenlenmesi ve Takibi
 • İmar Mevzuatından Kaynaklanan Davalar.
 • Kira ve Tahliye Davaları   
   
  İş Hukuku
 • İşe iade Davaları
 • İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davaları.
 • Sakatlanma ve İş Göremezlikten kaynaklanan tazminat Davaları.
 • Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklanan İdari İşlemler ve Davalar.
 • Kıdem Alacağı ve İhbar Tazminatından Kaynaklanan Davalar.
   
  Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
 • Marka, Patent, Coğrafi İşaret ve Endüstriyel Tasarımların Tescili, Takibi ve Korunmasına İlişkin tüm İdari, Hukuki ve Cezai İşlemler
 • Sporcuların, yazılı ve görsel basındaki kişilik haklarının korunması.
   
  Tüketici Hukuku
 • Tüketici Mevzuatından Kaynaklanan Sorunların Çözümü
 • Yazılı ve Görsel Basındaki Aldatıcı Reklamlar Karşısında Tüketicinin Korunması
   
  Tazminat Hukuku
 • Haksız Fiilden Kaynaklanan Davalar.
 • Trafik Kazalarından kaynaklanan tazminatlar.
   
  Sağlık Hukuku
 • Malpractice (Hatalı Tedavi) Davaları
 • Hasta Haklarına Aykırı Uygulamalara karşı davalar.
   
  Miras Hukuku
 • Mirasçılık Belgesinin Alınması
 • İntikal İşlemlerinin Takibi ve Sonuçlandırılması
 • Terekeye Karşı Açılan Davalar
   
  İdare ve Vergi Hukuku

 

   
  Tahkim, Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözümleri

 

   
  Rekabet Hukuku
 • Haksız Rekabetin Önlenmesi
 • Rekabet ve Reklam Kurulu Kararlarının Değerlendirilmesi ve buna ilişkin Hukuki Müracaatlar